Warenkorb
0€ 0

KurzbeschreibungAxel Karner. [Ill. von Ingeborg Kofler]


weit offn
de tia

de engl gfolln
drei schritt

a tropfn bluat
mittn ins heazschlof kind schlof
draußn geahnd de tian
iban gong do rennends heit
ausagfongen weand de leit
schlof kind schlof

schlof kind schlof
da tate is schon toat
de mame liegt in da eadn vagrobn
en bruada hom se obegetrogn
schlof kind schlof

schlof kind schlof
de gitta bleibnd zua
de bama hobnd diarre äst
da mond - dei kopf - beleichtets fest
schlof kind schlof

schlof kind schlof
sei stüll
ka mensch is woch[hamat]

a doaf
wos sunst

da liabe gott
geaht aus
und ein

sogt goa nix
es schlochtvieh